תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 1מושב עין הבשור04/02/1990
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 2שינוי לתכנית מפורטת - מושב עין הבשור תוספת 80 יח' דיור.19/06/1997
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 3ישוב קהילתי - עין הבשור16/04/2001
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 4גן תעסוקה עין הבשור02/04/2008
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 6עין הבשור - אזור חקלאי
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 7חוות לולים - עין הבשור
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 8חוות לולים עין הבשור חווה מס' 2
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 124בקשה לשימוש חורג הפיכת סככות חקלאיות למטבח קייטרינג
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 137בקשה לשימוש חורג להקמת צימרים על קרקע חקלאית
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 141בקשה לשימוש חורג להקמת צימרים באזור חקלאי בנחלה - מושב עין הבשור
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ מק/ 2021עין הבשור09/02/2004
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ מק/ 2062מושב עין הבשור
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ מק/ 2088נחלה 56 - מושב עין הבשור