תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 311/ 3ביטול היתר לשימוש חורג לאזור מכירת צמחים, אביאל
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלבקשה ועדה מקומית83/ 15/ 13בשארי שרה - מושב אביאל
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלתוכניתג/ 1069מרכז מושב אביאל
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלתוכניתג/ 921אביאל24/02/1983
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלתוכניתמ/ 257בית עלמין אזורי לישובי "אלונה".20/09/1998
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלתוכניתמ/ 277תוספת מגרשי בניה באביאל.21/02/2001
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלתוכניתמ/ 400/ אאביאל - חוות לולים16/08/2012
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלתוכניתמ/ מק/ 83חלוקה באזור מגורים - מיוחד05/08/2008
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלתוכניתמ/ מק/ 89חלוקה בהסכמה באזור מגורים לבעלי מקצוע מגרש 78 - אביאל06/12/2006
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלתוכניתמ/ מק/ 90שינוי מיקום מגרש 319 במושב אביאל20/02/2007
חיפהמנשה-אלונה, שומרון, אלונה, אביאלתוכניתמ/ מק/ 90/ ש/ מק/ 1206שינוי מיקום מגרש 319 - אביאל20/02/2007
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלתוכניתמשח/ 1אביאל
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלתוכניתמשח/ 1/ אמושב אביאל17/11/1985