תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 02/ 472חוות לולים - מושב קלחים29/03/2007
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 02/ 510חוות לולים מושב קלחים24/10/2007
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 03/ 226/ 1מושב קלחים13/11/1980
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 03/ 226/ 2מרכז מושב קלחים18/03/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 03/ 226/ 4מושב קלחים29/08/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 03/ 226/ 5הרחבת הישוב קלחים
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 03/ 226/ 6מגרש 261 מו/ב קלחים26/01/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 03/ 415מושב קלחים - הרחבת המושב על ידי תוספת יח"ד30/03/2000
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 03/ 528חוות לולים - מושב קלחים16/09/2010
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכניתעג/ 143תוכנית עג/ 14328/07/1954