תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 02/ 303/ 2שינוי תוואי כביש רוחמה02/08/1988
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 03/ 153שמורת טבע - רוחמה כוכר16/06/1967
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 03/ 153/ 1שמורת טבע - רוחמה17/01/1980
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 03/ 264/ 1מתקני טיהור - קיבוץ רוחמה29/10/1981
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 03/ 264/ 2/ אקיבוץ רוחמה- תכנית מפורטת01/05/1987
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 03/ 264/ 3הרחבת הישוב רוחמה18/02/2004
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 03/ 264/ 4קיבוץ רוחמה
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ מק/ 2057קיבוץ רוחמה
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ מק/ 2098קיבוץ רוחמה24/07/2008
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכניתד/ 562רוחמה16/06/1967
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשמ/ 08/ 6086התנגדות לתכנית 7/ מק/ 2098- חלוקת שטח בניה לאיזור מגורים ל- 35 מגרשים