תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבני שמעון, להבתוכנית31/ מפ/ 1002מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ להב, פנימי22/08/2012
דרוםבני שמעון, להבתוכנית7/ 02/ 305/ 41אזור נופש וספורט יער להב27/09/2005
דרוםבני שמעון, להבתוכנית7/ 02/ 305/ 60אזור תתיירות להב04/11/2009
דרוםבני שמעון, להבתוכנית7/ 02/ 305/ 68חוות עזים קיבוץ להב29/06/2009
דרוםבני שמעון, להבתוכנית7/ 02/ 305/ 7תחנת דלק קיבוץ להב28/02/1996
דרוםבני שמעון, להבתוכנית7/ 03/ 151קיבוץ להב27/07/1980
דרוםבני שמעון, להבתוכנית7/ 03/ 151/ 1מתקן לטיפול בשפכים קיבוץ להב10/11/2002
דרוםבני שמעון, להבתוכנית7/ 03/ 151/ 2קיבוץ להב - שמעונים12/12/2007
דרוםבני שמעון, להבתוכנית7/ 03/ 184/ 1אתר תיירות ונופש מ.א. בני שמעון07/03/1989
דרוםבני שמעון, להבתוכנית7/ 03/ 184/ 2אזור תיירות ונופש בין להב דביר19/11/1992
דרוםבני שמעון, להבתוכנית7/ 03/ 188תוכנית 7/ 03/ 18826/07/1982
דרוםבני שמעון, להבתוכנית7/ מפ/ 1002מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ להב (ליד שומריה)09/01/2012
דרוםבני שמעון, להבתוכנית7/ מק/ 2052/ אקיבוץ להב10/04/2006
דרוםבני שמעון, להבתוכניתד/ 786שמורת טבע15/06/1972
דרוםבני שמעון, להבתוכניתד/ 791שמורת טבע להב צפון15/06/1972
דרוםבני שמעון, להבתוכניתד/ 882מפעל תערובת31/10/1975
דרוםבני שמעון, להבתוכניתמשד/ 28להב והסביבה