תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכנית2/ 1136/ 4ישוב צוחר
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 02/ 302/ 5מרכז צוחר - אשכול03/11/1994
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 03/ 152תכנית מפורטת לישוב הבשור15/01/1970
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 03/ 152/ 14שכונת מגורים במרכז צוחר31/08/2005
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 03/ 152/ 17משטרת ישראל צוחר04/12/2003
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 03/ 152/ 8מרכז גושי צוחר18/04/2000
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 03/ 152/ 9מרכז צוחר30/04/2006
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 03/ 532אזור תעשיה צוחר
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ במ/ 48מרכז צחר04/07/1991
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכניתד/ 405/ 2תכנית מס' ד/405 (2)06/07/1972