תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 1מיקום מקלטים מושב שדה צבי30/09/1980
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 2מרכז מושב שדה צבי18/03/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 3מושב שדה צבי23/06/1985
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 4שדה צבי17/12/2000
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 5הרחבת הישוב שדה צבי08/06/2005
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 6מגרש 41 - מושב שדה צבי
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 7מגרש 212 מושב שדה צבי08/07/2010
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 8מושב שדה צבי מגרש 34422/12/2011
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 9מגרש מס' 41 - מושב שדה צבי
דרוםבני שמעון, שמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ מפ/ 1034מתקן פוטו-וולטאי שדה צבי
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ מק/ 2065מושב שדה צבי19/02/2006
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ מק/ 2082מגרש קבילתי 212 - מושב שדה צבי14/01/2007
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ מק/ 2120מגרש חקלאי מס' 67 במושב שדה צבי
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכניתעג/ 142תכנית מפורטת מס' עג/14224/03/1955