תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, אוהדתוכנית7/ 02/ 302/ 21תחנת סניקה לביוב אוהד - תלמי אליהו08/08/2007
דרוםשמעונים, אשכול, אוהדתוכנית7/ 02/ 496זכויות בניה לחלקה 45 מושב אוהד14/06/2007
דרוםשמעונים, אשכול, אוהדתוכנית7/ 02/ 498מבנים חקלאיים - מושב אוהד09/04/2008
דרוםשמעונים, אשכול, אוהדתוכנית7/ 02/ 514קביעת זכויות בניה - מושב אוהד08/07/2010
דרוםשמעונים, אשכול, אוהדתוכנית7/ 03/ 152/ 10מושב אוהד- חלוקת מגרשים23/07/1998
דרוםשמעונים, אשכול, אוהדתוכנית7/ 03/ 152/ 12הרחבת מושב אוהד30/03/2000
דרוםשמעונים, אשכול, אוהדתוכנית7/ 03/ 535אתר לטיפול בקומפוסט - אוהד21/10/2010