תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, שדה נצןתוכנית7/ 03/ 152/ 13מושב שדה ניצן - הקמת אזור מגורים א' במושב קיים16/04/2001
דרוםשמעונים, אשכול, שדה נצןתוכנית7/ 03/ 152/ 4מושב בת' זכוכית20/10/1974
דרוםשמעונים, אשכול, שדה נצןתוכנית7/ 03/ 152/ 7שדה ניצן10/11/1983
דרוםשמעונים, אשכול, שדה נצןתוכנית7/ מק/ 2033מושב שדה ניצן13/10/2004
דרוםשמעונים, אשכול, שדה נצןתוכניתד/ 870תכנית מפורטת מס' ד/87020/10/1974
דרוםשמעונים, אשכול, שדה נצןתוכניתמשד/ 17שדה ניצן - אדמות חקלאיות06/04/2003