תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102קיבוץ ניר-יצחק
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 1אזור תעשיה - ניר יצחק09/10/1980
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 2קיבוץ ניר יצחק14/11/1991
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 4הרחבת מפעל כימדע - קיבוץ ניר יצחק17/12/2000
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 5קיבוץ ניר יצחק20/10/2003
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 6אזור תעשיה - קיבוץ ניר יצחק04/09/2006
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 7הרחבת קיבוץ ניר יצחק22/12/2011
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 8תחנת שאיבה ניר יצחק21/06/2010
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ אניר יצחק
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 111בקשה לשימוש חורג להקמת תחמ"ש באדמות קיבוץ ניר יצחק
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ מפ/ 1017מתקן פוטו-וולטאי ניר יצחק15/10/2012