תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםגלילית מחוז הדרום, שמעונים, שגב שלום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 236אתר סילוק אשפה (פסולת בנין) שגב שלום20/02/2008
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 1אזור תעשיה ומלאכה שגב שלום23/05/1991
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 10שכונה א' - שגב שלום22/06/1999
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 12מפעל "טנא עוף" - שגב שלום29/03/2005
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 13שינוי תוואי דרך הכניסה לשגב שלום17/07/2003
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 14מגרש 306 שכונה א' - שגב שלום
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 16שכונה 6 שגב שלום07/03/2010
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 17הרחבת שכונה א' - שגב שלום05/01/2012
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 18שכונה ד' מגרש 47
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 2מרכז שגיב20/01/1994
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 3שינוי משטח ציבורי פתוח לתחנת דלק - בכניסה לשגיב24/12/1995
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 3/ אתחנת תדלוק שגב שלום15/06/1999
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 4אזור מלאכה ותעשיה זעירה - שגב שלום26/10/1995
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 7שינוי לתכנית מתאר שגב שלום - תוספת 27 מגרשים לשכונה קיימת.28/07/1996
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 8אזור תעשיה ומלאכה - שגב שלום31/10/1999
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 330/ 10מגרש 172 שכונה א' - שגב שלום26/11/2012
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 330/ 11מגרשים 142, שכונה א' שגב שלום
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 330/ 3שינוי לתוכנית מפורטת משטח לבניני ציבור לאיזור מסחרי שגיב08/10/1992
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 330/ 5מתקן הנדסי מרכזת טלפונים שכונה ג שגב שלום20/11/1994
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 330/ 6הגדלת שטח לבנייני ציבור שכונה ג' שגב שלום
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 330/ 8תחנת משטרה - שגב שלום17/09/2008
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 330/ 9שגב שלום - שכונה א מגרשים 236
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 331/ 2שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מסחרי - שכונה ב' שגיב26/03/1992
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 331/ 2/ אהקמת שטח לבניני ציבור (גן ילדים) שגב שלום20/02/2000
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 331/ 5שכונה ב' - מגרש 74 - שגב שלום24/03/2010
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 331/ 6מסגד במגרש 101 שכונה ב' שגב שלום22/03/2007
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 331/ 7הכניסה לשגב שלום12/12/2007
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 450מתקן הנדסי - שכונה 7 - שגב שלום13/05/2007
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 461הגדלת שטח לבנייני ציבור - שכונה ה' מגרש 97 - שגב שלום06/05/2010
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 524שגב שלום - שכונה ד' מגרש 10011/08/2009
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 531הגדלת זכויות בניה מגרש 94 שכונה ד' שגב שלום24/12/2009
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ במ/ 19"שגיב", שכונה ד'21/03/1991
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ במ/ 19/ אשגב שלום- שכונה ד'21/08/1994
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ במ/ 193שכונה מס' 7 - שגב שלום - שמעונים20/06/1996
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ במ/ 194שכונת המרכז - שגב שלום - שמעונים06/02/1997
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ במ/ 20"שגיב", שכונה ה'31/12/1991
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ מק/ 2023/ אשכונת המרכז - ישוב שגב שלום06/03/2003
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ מק/ 2553שכונה א' מגרש 120 שגב שלום
דרוםשמעונים, שגב שלוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 08/ 6046בקשה להיתר לש.חורג ממגורים לגן ילדים