תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית6/ 03/ 227ברור חיל07/01/1982
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 02/ 303/ 22/ אהרחבת אזור התעשיה - קיבוץ ברור חיל07/07/2005
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 02/ 303/ 5יעוד שטח לצרכי תיירות ונופש - קיבוץ ברור - חיל03/12/1995
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 155שטחים חקלאיים בברור09/05/1968
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231קיבוץ ברור חיל
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 1מששבצת חקלאית קיבות ברור חייל07/01/1982
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 10אתר להטמנת פסולת יבשה ברור חייל
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 2הרחבת מפעל דקו08/11/1984
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 3שטח לשרותי דרך ברור חייל17/12/2000
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 4קיבוץ ברור חייל11/12/2003
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 5הסדרת שטחי ציבור מגורים ומערכת דרכים - קיבוץ ברור חייל12/12/2007
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 6תחנת שאיבה ''ברור חייל''20/08/2006
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 7מתחם גני שלמה ברור חיל
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 9מתקן הנדסי - קיבוץ ברור חייל29/06/2009
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ מפ/ 1006מתקן פוטו וולטאי קיבוץ ברור חייל22/02/2012
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ מפ/ 1020מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ ברור חיל (תעשיה)07/05/2012
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ מק/ 2073קיבוץ ברור חייל