תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים006/ 07/ 2גדר
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 3על סרוב תכנית ג/ 10922 כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים023/ 08/ 2מגרש חניה למכירת מכוניות - שימוש חורג מתכנית
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים024/ 04/ 2סרוב למתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים029/ 09/ 2טופס 4
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים037/ 05/ 2תכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים045/ 06/ 2טופס 4
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים059/ 09/ 2שימוש חורג למגרש
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים061/ 08/ 2תנאי בהיתר בניה שלא הופיע בהחלטה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים065/ 08/ 2לגטימציה למחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים081/ 03/ 2תוכנית בינוי 8/ מע/ 0096 - שטח להקמת דיר צאן, מתבן, מחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים083/ 08/ 2התנגדות לתכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים088/ 04/ 2תוכנית חלוקה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים096/ 04/ 2סככה חקלאית ומחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאישות כללית10/ המ/ 23בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים ג/5942, ג/ 8588
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה103/ 08/ 2התנגדות לתכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה104/ 08/ 2התנגדות לתכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה104/ 12/ 2ערר בגין תכנית מפורטת 8/מעמק/94/16835
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים109/ 04/ 2תכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים121/ 05/ 2תביעת פיצויים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים126/ 03/ 2חממה חקלאית + מחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים128/ 04/ 2בניה חדשה יחידה אחת
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים133/ 05/ 2מגורים - ארבע יחידות
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים133/ 12/ 22 יחידות דיור מעל קומת עמודים+גדרות
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים137/ 04/ 2סככה חקלאית
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים147/ 04/ 2חממה חקלאית
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים160/ 06/ 2אישור תשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים170/ 04/ 2מגורים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים172/ 02/ 2בקשה להקמת סככה חקלאית מפולשת עם כיסוי קל.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים188/ 02/ 2תביעת פיצויים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה188/ 06/ 2אישור תוכנית
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים188/ 11/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים193/ 11/ 2אולם חתונות
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים196/ 09/ 23 יחידות מגורים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים196/ 12/ 2בקשה לתחנת תדלוק
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים210/ 02/ 2אנטנה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים229/ 02/ 2תביעת פיצויים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים229/ 04/ 2גדר
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים234/ 02/ 2הקמת תחנת תדלוק
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים248/ 05/ 2דיר צאן
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים250/ 06/ 2גדר
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים255/ 06/ 2בקשה לשימוש חורג
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים259/ 03/ 2מגורים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים261/ 03/ 2ערר על דחית בקשה עקב יצירת מפגע סביבתי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים266/ 10/ 2תשריט חלוקה 8/ח/33/17394
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים274/ 10/ 2ערר על תשריט חלוקה 8/ח/33/17394
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים286/ 04/ 2התנגדות להיתר בדבר מגורים חדשים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים286/ 07/ 2לגטימציה למבנה חקלאי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה306/ 05/ 2תכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים307/ 10/ 2טופס 4
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים307/ 11/ 2תוספת מבואה ותוספת יחידה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים309/ 07/ 2חלוקה ללא הסכמה ושינוי קו בנין
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים318/ 11/ 2תוספת מבואה מקורה+ תוספת יחידת דיור
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים338/ 08/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע / מק/ 8588/ 52הגדלת שטח מבנה ציבור , כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 14431/ 92שינוי בהסדרי תנועה וחניה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 14617/ 58תוכנית 8/ מע/ מק/ 14617/ 5827/12/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 14617/ 93שינוי בהוראות בניה - כפר כנא12/09/2011
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 4394/ 07תוכנית 8/ מע/ מק/ 4394/ 0709/06/1999
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 4394/ 14תוכנית 8/ מע/ מק/ 4394/ 1426/03/2001
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 5942/ 10שינוי קו בנין למגרשים 27/7 27/8 27/924/08/2000
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 5942/ 17איחוד וחלוקה מחדש, כפר כנא12/05/2002
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 13תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 1309/08/2000
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 16תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 1615/03/2001
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 27שינוי קו בנין ואיחוד וחלוקה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 30שינוי תוואי דרך, כפר כנא08/09/2003
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 31שינוי קו בנין, כפר כנא19/01/2005
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 33איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי קו בנין, כפר כנא07/09/2005
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 36שינוי קו בנין, כפר כנא14/12/2004
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 37איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, כפר כנא15/07/2008
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 38שינוי קו בנין, כפר כנא14/12/2004
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 39שינוי בהוראות בניה ואיחוד וחלוקה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 43שינוי קו בנין, תכסית והרחבת דרך, כפר כנא31/07/2005
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 44שינוי קו בנין , הרחבת דרך ואיחוד וחלוקה למגרשים, כפר כנע07/02/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 46שינוי קו בנין, כפר כנא05/01/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 47הרחבת דרך, הקנטת גודל מגרש מינימלי ושינוי קו בנין, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 48שינוי בקו בנין, כפר כנא05/10/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 49שינוי קו בנין, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 50שינוי קו בנין, כפר כנא17/12/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 51איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קו בנין , כפר כנא30/06/2008
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 52הגדלת שטח מבני ציבור, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 54תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 5405/10/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 55שנוי בהוראות בניה והגדלת מס' יח''ד במגרש, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 56שינוי בהוראות בניה וחלוקה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 59שינוי קוי בנין , הרחבת דרך ואיחוד וחלוקה, כפר כנא26/11/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 60שינוי קו בנין ואיחוד וחלוקה, כפר כנא05/10/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 61שינוי הוראות ומגבלות בניה וחלוקה בהסכמה, כפר כנא06/12/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 64שינוי קו בנין, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 65שינוי בהוראות בניה וגודל מגרש מינימלי , כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 67שינוי קווי בניין ואיחוד וחלוקה , כפר כנא06/04/2008
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 71רח' אלחנונה, כפר כנא14/10/2010
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 73הרחבת דרך איחוד וחלוקה ושינוי הוראות בניה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 77שינוי הוראות בניה, כפר כנא04/08/2011
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 80הרחבת דרך, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 85שינויקו בנין , כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 90שינוי קו בניין ותכסית הבנייה - כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 99שינוי הוראות בניה, כפר כנא02/02/2012
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים823/ 10/ 2תביעה על תכנית 5855
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים826/ 11/ 2ערר בגין תוכניות תממ/17/2, תמ"א/36/א'
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים828/ 10/ 2היטל השבחה שלא לצורך