תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים081/ 03/ 2תוכנית בינוי 8/ מע/ 0096 - שטח להקמת דיר צאן, מתבן, מחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים096/ 04/ 2סככה חקלאית ומחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים128/ 04/ 2בניה חדשה יחידה אחת
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים147/ 04/ 2חממה חקלאית
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים261/ 03/ 2ערר על דחית בקשה עקב יצירת מפגע סביבתי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13378מתחם מגורים מסחר וחניון רכב כבד
צפוןמבוא העמקים, נצרת עילית, כפר כנאתוכניתג/ 13384הרחבת שטח למגורים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14172שינוי מקומי בתוואי הדרך-כפר כנא:17/04/2005
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14198תחנת תידלוק - צומת בית רימון:
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14306הסדרת מערכת דרכים ושטחי ציבור וחלוקה-כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14308שינוי בהוראות וזכויות בניה-כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14310הרחבהנקודתית למגורים-כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנא, משהדתוכניתג/ 14589שכונת מגורים צפון מזרחית משהד22/10/2009
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14706שכונת מגורים דרום מזרחית - כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 15383הרחבה לשכונת מגורים 200 יח"ד
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 15959שכונת מגורים דרומית-כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 16045שכונת מגורים מזרחית-כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 17724הסדרת מתחם תעשיה ומסחר פירסום לפי סעיף 77-78.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 13383הצרת דרך 754 עקב בניה קיימת והפקעת יתר
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתמע/ מק/ 4394/ 14שיוני בקו בנין צידי, כפר כנא