תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 176/ 3ערר על דחית הבקשה ע"י ועדה מחוזית כוועדת רישוי להקמת בית מגורים
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 195/ 3ערר על דחית התנגדות לתוספת שטח
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 135/ 3בקשה לבנית מחסן
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 367/ 3בקשה לסוללה אקוסטית
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 099/ 3דחיית בקשה להקלה של 68 ס"מ בגובה קרניז דקורטיבי ללא תוספת שטח
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 226/ 3קבלת התנגדות בחלקה להריסת מבנה מגורים והקמת מבנה חדש
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 123/ 3הקמת בית מגורים חדש+הריסת בית קיים
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 138/ 3ערר על אי מתן החלטה של הועדה המקומית חוף כרמל למתן הייתר
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 196/ 3בריכת שחיה ואישור מצללה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 197/ 3בקשה לפרגולה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 237/ 3ערר על בקשה להיתר - הכשרת דרך חקלאית ממעבר למתחם נאות גולף קסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 066/ 3תכנית שינויים להיתר ל-4 קוטגי'ם דו משפחתיים
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 057/ 3לגליזציה לתוספת בניה ופרגולה, בקשה לתוספת בניה שכונה 50 קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 229/ 3הגבהת עמוד תאורה לגובה 42 מ' וחיבור תשתיות , קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 254/ 3התנגדות להקמת בית דו קומתי דו משפחתי עם הקלות בשטח בניה, ליבנה 8 קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 147/ 3התנגדות לתכנית מצב סופי, תוספת מרתף וחצרות ושינויים בבריכה, חרוב 34 קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהבקשה ועדה מקומית1 - 110/ 31/ 13תכנית שינויים לאוהל הקרנת מיצג - היסטורי
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 036/ 3ערר על דחיית בקשה להקמת משטח עץ ומדרגות לגג דולב 53 קיסריה חיים,נפחי
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 038/ 3התנגדות לתכנית שינויים מצב סופי, עם הקלות, אגס 7 קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 089/ 3תכנית שינויים בבית מגורים בתוספת מרפסת, מדרגות וגדר. שכונה 7 קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 166/ 3התנגדות לבקשה למשטחי דק עץ, פרגולה וקירוי מרפסת, שכ' 7 א' קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 309/ 3תכנית שינויים, פנימיים, הגדלת שטח מרתף ושינוי חזית. רח' תמר 10, קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 063/ 3שטח גלילי, חוף זהב קיסריה ערר על החלטת ועדה מחוזית חיפה חלקה 28 גוש 10645
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 142/ 3בקשה ללגליזציה רח' המגדל 3, קיסריה (מבקש ההיתר-הצובאי זיסי)
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 366/ 3בקשה לתוכנית שינויים רח' אגס 7 קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 403/ 3הריסת בית קיים והקמת בית מגורים חד משפחתי,דו קומתי.רח' הליבנה 5 קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהבקשה ועדה מקומית110/ 31/ 13אוהל להקרנת מיצג היסטורי
חיפהחוף הכרמל, קיסריהבקשה ועדה מקומית116/ 31/ 13הצבת שלט פרסומות בשכונה 13 קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהבקשה ועדה מקומית96/ 31/ 13מזנון בשטח הגן הלאומי, קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתבע/ 382ג / 382 - חוף רחצה קיסריה21/08/1958
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה, קיסריה .תוכניתג/ 1251/ חכ/ 335שכונת מגורים רוויה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתג/ 322/ א/ ש/ 316אזור תעשיה קיסריה11/06/1989
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 121מבני ציבור לאזור הוילות בקיסריה ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 125שכונות מס' 7.6.5.4 באזור הנופש והוילות בצפון קיסריה,21/07/1977
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 125/ אשכונה 7 באיזור הנופש והוילות צפון קיסריה.31/01/1991
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 125/ גתוספת תוכנית מפורטת חכ/ 125 בקיסריה ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 125/ השינוי יעוד שטח משצ"פ לדרך, קיסריה.30/10/1994
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 135/ א(ג / 850 א') - רמות קיסריה (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 149מלונות דן קיסריה01/11/1979
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 149/ במלון דן קיסריה.08/02/1996
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 162קייט ושיט קיסרה בע"מ ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 175בית איברי בקסריה14/07/1983
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 192מכון טהור לשפכים ובריכות אגירת שפכים בקיסריה דרום16/08/1984
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 197שכונת מגורים בקיסריה מס' 9.29/06/1989
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 198שכונת וילות מס' 10 באיזור הנופש והוילות בצפון קיסריה.
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 199מרכז אזרחי לשכונות הוילות בקיסריה26/09/1984
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 210קביעת הוראות בניה להקמת בריכות שחיה בקסריה31/03/1987
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 210/ אקביעת הוראות בניה להקמת בריכות שחיה בקיסריה.24/11/1994
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 219מעגן הספורט ונופש בצפון קיסריה.
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 226מוזיאון ליאון והרי רקנאטי קסריה.28/01/1990
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 227מגורי נופש "כוכב הימים" בקיסריה. (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 227/ אמגורי נופש - כוכב הימים קיסריה.08/10/1992
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 227/ במגורי נופש - "כוכב הימים".
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 227/ גמגורי נופש "כוכב הימים".14/12/1995
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 228יעוד שטח לבית כנסת בקיסריה.15/11/1990
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 231יעוד שטח לחוות סוסים בקיסריה. (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 236אזור מלונאות ונופש ליד הגולף בקיסריה.12/09/1991
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה, קיסריה .תוכניתחכ/ 236/ השכונה 236, קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 237/ במשכונות 7א' ו10-, קיסריה. (שינוי לתוכ' מתאר, קיסריה).15/09/1991
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 263/ דהעברת זכויות ממגרש 953 "אתר למבנה ציבור" למגרשים 955, 950
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 298קרית חינוך למועצה האיזורית חוף הכרמל.12/11/1998
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 298/ אמועדון נוער מרכז קיסריה01/12/2011
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 39חוף רחצה קיסריה.
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 39/ אבתי עלמין קיסריה שדות ים
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 40/ אמועדון לגולף וספורט בקיסריה31/10/1984
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 41שכונה מס' 2 באיזור הנופש והחולת בקסירה בחוף הכרמל.17/10/1963
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 41/ אשינוי יעוד החלקה מס' 66 בתכנית ב.ע. מס' חכ / 41, קיסריה (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 41/ גכ/
חיפהחוף הכרמל, שומרון, קיסריהתוכניתחכ/ 412/ ש/ 1166שמורת טבע חרובי קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 42/ אשכונה מס' 3 באזור הנופש והוילות בצפון קיסריה18/10/1979
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 42/ בשכונה מס' 3 באזור הנופש והחוילות בצפון קיסריה01/03/1988
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 42/ גשכונה מס' 3 בצפון קיסריה (שינוי)29/03/1990
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 42/ חשכונה מס' 3 באזור הנופש והוילות בצפון קסריה.
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 42/ טומגרש 39 שכונה 3 - קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 42/ טזשינוי הוראות בניה ברח' ליבנה 35, שכונה 3, קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 42/ יאשכונה 3, קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 42/ יא/ 1שינוי יעוד למגורים בקיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 42/ ידשינוי בקווי בניין ותוספת אחוזי בניה, שכונת 3, קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 43/ ג/ 462אזור הנופש והוילות, קיסריה.02/10/1963
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 44שכונה מס' 8 באיזור הנופש והחווילות בצפון קיסריה08/07/1965
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 44/ אשינוי לתכנית ב.ע. מפורטת מס' חכ / 44, קיסריה20/02/1975
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 44/ בשכונה מס' 8 באזור הנופש והוילות בצפון קיסריה13/03/1975
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 57גן לאומי עתיקות קיסריה22/02/1968
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 88מכון טיהור וסילוק השפכים משותף לאור עקביא ופיתוח קסרי.
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ במ/ 237שינוי לתוכנית מתאר קיסריה .15/09/1991
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ במ/ 247שכונות 11, 12 קיסריה.17/06/1993
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ במ/ 263שכונת מגורים מס' 13 בקיסריה.30/04/1995
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ מק/ 125/ יאשינוי בקו בניין - מגרש 300 שכונה 7, קיסריה06/04/2006
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ מק/ 226/ אהקטנת קוי בניין, קיסריה16/06/2004
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ מק/ 263/ דהעברת מגרש (953) "אתר למבנה ציבור" משכ' 13 לאזור קריית החינוך בקיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ מק/ 295איחוד מגרשים ושינוי קווי בנין, קיסריה26/11/2006
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ מק/ 42/ יבאיחוד וחלוקה שכ' 3, קיסריה31/08/2009
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ מק/ 709הקטנת קוי בניין בעתלית22/01/2009
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה, קיסריה .תוכניתחפאג/ 1256/ א/ חכ/ 263/ אשכונה 13 - קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתש/ 729פארק תעשיה קיסריה, מגרש 206 .12/11/1998