תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 02/ 500אזור חקלאי - מושב מסלול23/07/2007
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 1מרכז המושב מסלול27/07/1972
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 2מיקום מקלט - חלקה 5 - מושב מסלול06/05/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 3מושב מסלול22/04/1988
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 4שינוי לתכנית מפורטת - הרחבת מושב מסלול22/12/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 5קביעת גודל אחיד לאזור מגורים בישוב חקלאי - מושב מסלול18/08/2008
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 6משתלת ארבל מושב מסלול
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 7הרחבה קהילתית (70 יח''ד) מושב מסלול26/11/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 8מגרש 53 - מושב מסלול (מספר קודם 7/ מק/ 2133)11/09/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 138בקשה לשימוש חורג להקמת בריכת שחיה טיפולית
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ מפ/ 1014מתקן פוטו-וולטאי מושב מסלול22/02/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ מק/ 2093מושב מסלול 128
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ מק/ 2118/ אמגרש 12 מושב מסלול
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ מק/ 2133מגרש 53, מושב מסלול
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכניתד/ 707/ 1מרכז מסלול27/07/1972