תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, יתדתוכנית7/ 02/ 255/ 10הרחבת מושב יתד30/03/2000
דרוםשמעונים, אשכול, יתדתוכנית7/ 03/ 304/ איתד, בכניסה למושבי פתחת שלום09/06/1983
דרוםשמעונים, אשכול, יתדתוכניתד/ 494תכנית מפורטת מס' ד/49423/06/1966
דרוםשמעונים, אשכול, יתדתוכניתד/ 515מס' חדש:118/03/2521/04/1966
דרוםשמעונים, אשכול, יתדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 05/ 6033התנגדות לחצר מיחזור לתוצרי חקלאות