תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבני שמעון, תדהרתוכנית31/ 03/ 145/ 2מושב תדהר- שינויים ביעודי קרקע במגרשים מס' 62-65, 46
דרוםבני שמעון, תדהרתוכנית31/ 03/ 145/ 3משק 33 מושב תדהר22/08/2012
דרוםבני שמעון, תדהרתוכנית31/ 03/ 145/ 4מבנים חקלאיים - מושב תדהר
דרוםבני שמעון, תדהרתוכנית7/ 02/ 305/ 16שינוי לתכנית מתאר - תחנת דלק ליד דרך כניסה למושב תדהר.
דרוםבני שמעון, תדהרתוכנית7/ 02/ 305/ 27מושב תדהר- תחנת תדלוק31/10/1999
דרוםבני שמעון, תדהרתוכנית7/ 02/ 305/ 28הרחבת מושב תדהר25/07/2000
דרוםבני שמעון, תדהרתוכנית7/ 02/ 305/ 50מתקן הנדסי תדהר (מתקן שאיבה)29/02/2004
דרוםבני שמעון, תדהרתוכנית7/ 02/ 305/ 70מגרש 55 - מושב תדהר - הסדרת מצב קיים
דרוםבני שמעון, תדהרתוכנית7/ 02/ 305/ 71מושב תדהר - תיקון מגרשים לתכנית ההרחבה24/04/2012
דרוםבני שמעון, תדהרתוכנית7/ 02/ 305/ 80מבני משק חב' שתיל מושב תדהר15/02/2012
דרוםבני שמעון, תדהרתוכנית7/ 03/ 145/ 1מיקום מקלטים - מושב תדהר30/09/1980
דרוםבני שמעון, תדהרבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 108הפיכת מחסן חקלאי למבנה תעשיה - קילוף תופ"א
דרוםבני שמעון, תדהרבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 113בקשה לשימוש חורג להפיכת מחסן חחקלאי למפעל שלוקים ומשקה קל
דרוםבני שמעון, שמעונים, מרחבים, תדהרתוכנית7/ מפ/ 1035מתקן פוטו-וולטאי תדהר
דרוםבני שמעון, תדהרתוכנית7/ מק/ 2126מגרש מגורים מס' 112, מושב תדהר
דרוםבני שמעון, תדהרתוכניתעג/ 166מושב עובדים תדהר11/11/1954
דרוםבני שמעון, תדהרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 08/ 6067התנגדות לנתיב מעבר צינור מקורות לטובת מי שפדן