תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםלהביםתוכנית16/ 02/ 101/ 1ביטול פרוזדור חשמל ותוספת שטחים לאזורי המגורים31/10/1999
דרוםלהביםתוכנית16/ 02/ 101/ 5תכנית מיתאר חדשה - להבים24/12/2009
דרוםלהביםתוכנית16/ 03/ 103/ 1רחוב כוכית 5 להבים08/07/2010
דרוםלהביםתוכנית16/ מק/ 2027מבנה מגורים ברחוב גסתון 2 להבים
דרוםלהביםתוכנית16/ מק/ 2029בית מגורים ברחוב דגנית 20 להבים