תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ 02/ 423שינוי קו בנין מדרך מס' 241 - מושב פטיש20/12/2001
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ 03/ 121מושב פטיש (מספר ישן ע/45)21/02/1952
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ 03/ 121/ 1מושב פטיש21/08/1980
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ 03/ 121/ 2מושב פטיש - הקמת שכונת מגורים15/02/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ 03/ 121/ 3מושב פטיש - הרחבה שלב ב'14/12/2004
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ 03/ 121/ 4נחלה 88 - מושב פטיש
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ מפ/ 1023מתקן פוטו -וולטאי מושב פטיש07/05/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ מק/ 2056מושב פטיש
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ מק/ 2085מגרשים 30/1, 50/1, 81/1, 131/1 - מושב פטיש20/02/2007
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ מק/ 2114מגרש 105 - מושב פטיש