תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 187תכנית מתאר לשדה נפט חלץ
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 187/ 1תכנית מתאר לשדה נפט "חלץ"22/02/1968
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 234/ 27"חוות הפרסה" - מושב חלץ
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 234/ 35חווה חקלאית שקומית - חלץ
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 234/ 37דרך מקומית חלץ - אשקלון
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 234/ 47חווה הפרסה - מושב חלץ
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 234/ 48חוות לולים מושב חלץ
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 03/ 110/ 2שינוי תואי מסילת ברזל אשקלון-קרית גת24/09/1981
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 03/ 187/ 2שטח אחסנה במחנה חלץ
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 03/ 200תכנית מפורטת למושב חלץ07/05/1954
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 03/ 200/ 1הרחבת מושב חלץ.29/07/1997