תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 02/ 224/ 6תחנת תדלוק צומת נגבה22/05/1998
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 02/ 267שכונת מגורים בקיבוץ נגבה30/05/2002
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 02/ 267/ 1הסדרת הדרכים בהרחבה הקהילתית של קיבוץ נגבה
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102תכנית מפורטת של הקיבוץ04/09/1980
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 1הרחבת יעוד מגורים23/06/1985
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 2שינוי יעוד מחקלאי למבני ציבור07/03/1988
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 3קיבוץ נגבה17/03/1996
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 4מאגר למי שטפונות וקולחין קיבוץ נגבה
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 6כביש עוקף נגבה19/09/2007
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 7אתר הנצחה ב"גבעת תום ותומר" - קיבוץ נגבה23/02/2011
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 8מאגר מים 105 - קיבוץ נגבה24/05/2009
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 9הרחבת אזור תעשיה קיבוץ נגבה15/02/2012
דרוםשקמים, יואב, נגבה, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 255קיבוצים נגבה ושדה יואב- התחברות לדרך מס' 3513/11/1997
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ מק/ 2013שינוי יעוד ש.פ.פ.13/12/2001
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ מק/ 2078קיבוץ נגבה
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ מק/ 2107קיבוץ נגבה - הצרחת ששטחי שפ''פ ושב''צ16/04/2008
דרוםשקמים, יואב, נגבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 09/ 6074בקשה להקלה בחומרי גמר בבית פרטי
דרוםשקמים, יואב, נגבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 09/ 6110ערר על דרישת הועדה למנות אדריכל כעורך בקשה בבקשה למבני ציבור