תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, שפיר, אלומהתוכנית6/ 03/ 168מרכז אלומה28/10/1976
דרוםשקמים, שפיר, אלומהתוכנית6/ 03/ 168/ 1שינוי משטח ספורט לאזור מוסדות ציבור - מרכז כפרי אלומה
דרוםשקמים, שפיר, אלומהתוכנית6/ 03/ 168/ 3מרכז אלומה - הרחבה - שקמים08/02/2010
דרוםשקמים, שפיר, אלומהתוכניתד/ 249בי"ס חקלאי חזון יחזקאל26/12/1957
דרוםשקמים, שפיר, אלומהתוכניתד/ 249/ במרכז בין כפרי15/01/1970