תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודתוכנית6/ 03/ 198תכנית מפורטת למושב שדה דוד17/05/1956
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודתוכנית6/ 03/ 198/ 2תכנית מפורטת למקלטים - שדה דוד
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודתוכנית6/ 03/ 198/ 3תכנית מפורטת למושב עובדים07/01/1982
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודתוכנית6/ 03/ 198/ 4הרחבת מושב שדה דוד22/05/1998
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודתוכנית6/ 03/ 198/ 5שינוי חלוקה בין המגרשים בהתאם למצב קיים - מושב שדה דוד
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודתוכנית6/ 03/ 198/ 6הרחבת נחלה במושב שדה דוד
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 103שימוש חורג ממחסן חקלאי למשרד הסעות
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 135בקשה לשימוש חורג למגורים לעובדים זרים במושב שדה דוד
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 141בקשה לשימוש חורג למגורי עובדים זרים בקרקע שיעודה חקלאי - מושב שדה דוד
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודתוכנית6/ מק/ 2021תוכנית 6/ מק/ 202104/12/2000