תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158תכנית מפורטת מושב גיאה30/11/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 1תכנית מפורטת למקלטים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 2מרכז מושב גיאה09/09/1985
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 3שינוי בהנחיות בניה באזור מגורים לבעלי מקצוע מושב גיאה01/10/1992
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 4מושב גיאה - הסדרת מצב קיים והקמת אזור מגורים א'30/07/1998
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 5חלוקת מגרש 34 - מושב גיאה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 6פיצול נחלה 18 ושינויים בגבלולות נחלה 20 - מושב גיאה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 7שימושים לא חקלאיים במושב גיאה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 8מושב גיאה19/09/2007
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 9חלקות 18, 20 מושב גיאה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 102בקשה להקלה לתוספת קומה ושימוש חורג למסחר ובית קפה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 90שימוש חורג במבנה חקלאי למסחר ובית קפה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ מפ/ 1007מתקן פוטו-וולטאי - גיאה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ מק/ 2034מושב גיאה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ מק/ 2117הרחבת מחסנים מושב גיאה11/12/2008
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכניתד/ 822ישוב גיאה30/11/1972