תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, שפיר, קוממיותתוכנית6/ 03/ 157תכנית מפורטת של הישוב27/07/1980
דרוםשקמים, שפיר, קוממיותתוכנית6/ 03/ 157/ 1ביטול ואיחוד חלקות27/07/1980
דרוםשקמים, שפיר, קוממיותתוכנית6/ 03/ 157/ 2תכנית מפורטת למקלטים - מושב קוממיות
דרוםשקמים, שפיר, קוממיותתוכנית6/ 03/ 157/ 3מושב קוממיות09/09/1999
דרוםשקמים, שפיר, קוממיותתוכנית6/ 03/ 157/ 4מושב קוממיות - מרכז ללימוד והדרכה "זרעים"
דרוםשקמים, שפיר, קוממיותתוכניתד/ 824קוממיות14/12/1972
דרוםשקמים, שפיר, קוממיותתוכניתע/ 84תכנית מפורטת למושב עובדים27/12/1951