תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207ביטול ואיחוד חלקות, קביעת יעדים ואזורים08/01/1981
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 10חלקה 20 מושב נחלה
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 2הרחבת מושב נחלה08/03/1998
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 3מושב נחלה18/11/1999
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 4שינוי ביעוד קרקע וחלוקת מגרשים - מושב נחלה31/05/2000
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 6הגדלת זכויות בניה באזור מגורים א' - מושב נחלה16/01/2003
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 76 מגרשי מגורים (47, 48, 49) - מושב נחלה23/07/2007
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 8בית כנסת - מושב נחלה07/10/2010
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ מפ/ 1011מתקן פוטו-וולטאי נחלה
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ מק/ 2050מושב נחלה
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכניתד/ 185תכנית מפורטת למושב עובדים18/08/1955
דרוםשקמים, יואב, נחלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 07/ 6098בקשה (אי מתן החלטה) להקמת מתקן שידור קטן במשותף עם חברות סלולאריות אחרות
דרוםשקמים, יואב, נחלהבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20070250הקמת מתקן לתקשורת סלולארית סמוך לאתר קיים במושב.