תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 196תכנית מפורטת למושב עוצם24/05/1956
דרוםשקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 196/ 1תכנית מפורטת למקלטים עוצם.
דרוםשקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 196/ 2תכנית מפורטת למושב "עוצם"18/03/1982
דרוםשקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 196/ 3תחנת תדלוק עוצם
דרוםשקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 196/ 4הרחבת מושב עוצם -13/11/1997
דרוםשקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 196/ 5מגרש 82 - מושב עוצם08/02/2000
דרוםשקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 196/ 7הרחבה ב' - 200 יח"ד מושב עוצם - מזרח לכיש
דרוםשקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 309תחנת שאיבת מים ''עוצם''17/03/2011
דרוםשקמים, לכיש, עצםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 10/ 86024ערר על היטל השבחה להקמת מתקן שידור בסמוך למושב עוצם