תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, לכיש, נגהתוכנית6/ 03/ 195תכנית מפורטת - מושה נגה17/05/1956
דרוםשקמים, לכיש, נגהתוכנית6/ 03/ 195/ 1תכנית למקלטים - מושב נוגה
דרוםשקמים, לכיש, נגהתוכנית6/ 03/ 195/ 2שינוי מאזור חקלאי לאזור מסחרי תחנת דלק ואזור מגורים במשק חקלאי מושב נוגה
דרוםשקמים, לכיש, נגהתוכנית6/ 03/ 195/ 3אזור מגורים - מושב נוגה26/04/1998
דרוםשקמים, לכיש, נגהתוכנית6/ 03/ 195/ 4מושב נוגה - הרחבה שניה
דרוםשקמים, לכיש, נגהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 142בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי לאחסון חומרי בניין
דרוםשקמים, לכיש, נגהתוכנית6/ מק/ 2085מושב נוגה30/06/2008