תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 02/ 258יעוד שטח לשרותי דרך - קיבוץ כפר מנחם11/04/2000
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135ביטול ואיחוד חלקות וקביעת יעודים ואזורים22/11/1979
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135/ 1מרכז חינוכי צפית במושב כפר מנחם14/02/1974
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135/ 2שינוי יעוד מבית עלמין לשפ"פ09/07/1989
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135/ 3אזור תעשיה בקיבוץ כפר מנחם09/03/2000
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135/ 4קיבוץ כפר מנחם18/04/2000
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135/ 7אתר לכריית חרסית כפר מנחם
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135/ 8אתר הטמנת פסולת יבשה כפר מנחם צפון.25/11/2010
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ מפ/ 1005מתקן פוטו-וולטאי כפר מנחם
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ מפ/ 1009מתקן פוטו-וולטאי בשטחי משבצת מושב שורש (ליד כפר מנחם)
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ מק/ 2056כפר מנחם - שקמים14/02/2008
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ מק/ 2120כפר מנחם - חילופי שטחים מגורים וש.ב.צ.
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ מק/ 2127כפר מנחם
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ מק/ 2139כפר מנחם - החלפת שטחים מגורים ושב''צ
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ מק/ 2163מבני משק צפוניים - כפר מנחם
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית8/ 03/ 135מושב ינון
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכניתד/ 73/ אתכנית למושב עובדים22/08/1957
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 11/ 6080בקשה להצבת אנטנה ומתקן תקשורת בשטח חקלאי