תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, שפיר, זבדיאלתוכנית6/ 03/ 134תכנית מפורטת מושב זבדיאל16/11/1972
דרוםשקמים, שפיר, זבדיאלתוכנית6/ 03/ 134/ 1שינוי בתכנית מרכז מושב זבדיאל07/01/1982
דרוםשקמים, שפיר, זבדיאלתוכנית6/ 03/ 134/ 2מושב זבדיאל01/02/1998
דרוםשקמים, שפיר, זבדיאלתוכנית6/ מק/ 2032ייעוד שטח לתחנת תדלוק דרגה ג'06/09/2001
דרוםשקמים, שפיר, זבדיאלתוכניתד/ 825בטול ואחוד חלקות וקביעת יעודי קרקע16/11/1972