תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184שינוי תוכנית מתאר ביטול ואיחוד חלקות22/11/1979
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 1בית עלמין22/08/1985
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 10גן ארועים - חמי יואב09/03/2000
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 11קיבוץ שדה יואב - הרחבת וחלוקת אזור המגורים הקיים01/06/2010
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 2שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מבני משק ומקרקע חקלאית לאזור תעשיה.
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 3שינוי יעוד מחקלאי למתקן הנדסי07/10/1987
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 5יעוד קרקע חקלאית להקמת פארק ציבורי ושרותים למטיילים (מרחצאות יואב) - שד24/10/1991
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 6שירותי דרך -קיבוץ שדה יואב12/01/1995
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 8איתור שטח לפארק בחמי יואב03/12/1995
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 9קיבוץ שדה יואב19/02/1998
דרוםשקמים, יואב, נגבה, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 255קיבוצים נגבה ושדה יואב- התחברות לדרך מס' 3513/11/1997
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ מק/ 2025חמי יואב - הרחבה15/03/2001