תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 02/ 183/ 6תחנת תדלוק מנוחה
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 02/ 276תחנת דלק - דור אנרגיה על דרך מס' 353 מנוחה
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 02/ 276/ 1שינוי תוואי כביש 353 מושב מנוחה
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 03/ 183מושב עובדים מנוחה17/01/1957
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 03/ 183/ 1תכנית מפורטת למקלטים מנוחה
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 03/ 183/ 2הכנת תוכנית מפורטת לצרכי הסדר רישום בספרי מקר18/03/1982
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 03/ 183/ 3הרחבת מושב מנוחה31/10/1999
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 03/ 183/ 4מושב מנוחה - תוספת 54 מגרשים
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 03/ 183/ 5חלקה 9 - שינוי בגבולות - מושב מנוחה29/02/2004
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 131שימוש חורג למסחר - מזנון קל בשטח חקלאי
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 137בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי קיים לשיפוץ משטחי עץ
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ מק/ 2047תחנת תדלוק - מושב מנוחה09/01/2005
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ מק/ 2110יצירת מסגרת תכנונית לצורך הסדרת מצב קיים שינוי בקווי בניין בצדדים ואחוריים