תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה01/ 077/ 3תביעת פיצויים, אין מתן החלטה תכנית כ/222, רח' רמז 13, קרית אתא
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדת מחוזית01/ 43ערר על החלטת ו.מחוזית חיפה לאשר תכנית כ/ 322
חיפהקרית אתאישות כללית01/ המ/ 24בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית כ/ 150
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 004דחית בקשה לתוספת 2 יח"ד בבית משותף משולב במסחר בן 2 אגפים 20 יח"ד
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 085/ 3ערר על דחית התנגדות להקמת קיר תומך
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 123ערר על דחית בקשה להקמת בית משותף בן 4 יח"ד ע חצי מגרש קדמי
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 130ערר על דחית בקשה לפיצול יח"ד בקומה א' ל-2 יח"ד ללא תוספת שטח במבנה בן 12 יח"ד
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 161/ 3ערר על אי מתן החלטה בבקשה להקמת 8 יח"ד
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 202/ 3ערר על דחית על דחית התנגדות להקמת יח"ד דיור נפרדת בקומת קרקע
חיפהקרית אתאישות כללית02/ המ/ 68בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית כ/ 261
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים03/ 299/ 3התנגדות להקמת שביל גישה
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים03/ 303/ 3ערר על דחיית בקשה למתן היתר להצבת מתקן תקשורת
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה03/ 304/ 3ערר על אי-מתן החלטה בנוגע לתכנית
חיפהקרית אתאישות כללית03/ המ/ 4בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית זב/ 76 קרית אתא
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 029/ 3ערר על אי מתן החלטה להקמת מתקן תקשורת
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 038/ 3הריסת מבנה קיים והקמת בית מגורים משותף
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 039/ 3תוספת מגורים בקומת מרתף ביח"ד 1 בבית משותף בן 3 יח"ד ב 3 קומות
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 040/ 3תוספת בניה בדירה בבית דו-משפחתי
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 041/ 3תופת בניה לבית חד משפחתי
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 140/ 3הצבת מיכל דלק לשימוש עצמי
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 159/ 3ערר על אי מתן טופס 4 לבנין
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 160/ 3אי מתן החלטה, אישור מצב סופי וקבלת טופס 4 ל 2 בניני מגורים
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 161/ 3אי מתן החלטה לבקשת הסדרת החלקה למגרש לבניה
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 176/ 3ערר על שמאית מכריעה
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 218/ 3תוספת למבנה קיים
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 219/ 3אי מתן החלטה לבקשת היתר בניה
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 237/ 3הגדלת יחידת דיור וקומות
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 260/ 3אי מתן החלטה על בקשת סגירת מרפסת והעברת כניסת בית
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 263/ 3ערר על אי מתן החלטה
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 268/ 3אי מתן החלטה עקב תוכנית כ/ 150
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 294/ 3תחנת חברת חשמל
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 337/ 3בקשה להיתר בניה להגדלת יח"ד וקומות
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 009/ 3התנגדות למתן היתר בנייה
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 044-042/ 3עררים על דחיית בקשות להיתרי לגליזציה לבניית פרגולה ומחסן
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה05/ 055/ 3תביעת פיצויים על תכנית כ/222 קרית אתא
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 066/ 3ערר על דחיית התנגדות לאישור שינוי לתכנית מפורטת
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 072/ 3דחיית בקשה לבניית בית מגורים משולב במסחר
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 081/ 3דחיית תביעת פיצויים
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 083/ 3אי-הוצאת היתר בנייה ל-4 יח"ד מאושרות
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 086/ 3ערר על דחיית בקשה למתן היתר בנייה למתקן תקשורת בתחנת דלק אלון
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 097/ 3ערר על דחיית תכנית לשינוי תכנית המתאר כ/150 מאזור לתכנון מפורט לאזור מגורים א
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 222/ 3דחיית התנגדות לאישור הקלה במרווח בין מבנים
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 255/ 3דחיית בקשה להריסת מדרגות חיצוניות, לתוספת שטח בדירה, למרפסת ולמחסן בבית משותף
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 268/ 3דחיית בקשה לאישור בדיעבד תוספת למבנה קיים
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 286/ 3בקשה להיתר
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 307/ 3הקמת 4 יח"ד נוספות
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 324/ 3הקמת מבנה מסחרי משולב במסחר
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 351/ 3הערר הוגש על אי מתן טופס 4
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 353/ 3לגליזציה על 8 אנטנות משתפלות על גג מבנה
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 55/ 3בקשה להיתר בניה
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 014/ 3הקמת בית משותף הכולל 2 מבננים - א'-2 יח"ד ב-3 קומות, ב'-7 יח"ד ב-4 קומות
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 045/ 3ליגיטימציה לסגירת מרפסת בקומת קרקע ותוספת עליית גג
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 063/ 3ערר על קביעת השמאי המכריע הערר 81/05
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 076/ 3תוספת מגורים לבית קיים+מרפסות ופרגולות
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 080/ 3תוספת בניה על גג
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 107/ 3בקשה להיתר לתוספת שטח בקומת קרקע, 3 יח"ד .
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 124/ 3תוספת חניה מקורה בגבול מגרש בחזית קדמית
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 131/ 3לגליזציה למצב סופי בבית פרטי
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 134/ 3בקשה לפיצול דירה קיימת ל-2 יח"ד
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה06/ 154/ 3ערר על תכנית כ/מק/463 קרית אתא
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 172/ 3תוספת יח"ד אחת בקומה א'
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 181/ 3ערר אל אי מתן החלטה ועדה מקומית קרית אתא
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 194/ 3פיצול דירה ל 2 יחידות דיור
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 206/ 3קירוי חניה
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 207/ 3אי מתן החלטה לבקשת היתר בניה
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 248/ 3הקמת גדר פח בגובה 2 מטר
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 264/ 3תוספת מגורים בקומת עמודים ביח"ד אחד בבית משותף הכולל 10 יח"ד ב 3 קומות
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 268/ 3פיצול יח"ד דו-קומתית ל 2 יח"ד בבית משותף בן 10 יח"ד
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 279/ 3אי מתן החלטה
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 288/ 3סגירת חניה מקורה, התקנת שער חשמלי בכניסה למגרש בתריס חשמלי בכניסה לחניה
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 289/ 3בנית בית משותף הכולל 6 יח"ד ב-3 קומות
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 310/ 3הקמת מבנה בן 6 יח"ד בן 3 קומות
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 325/ 3בקשה לתוספת פרגולת עץ , שער וגדר מתכת.
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 331/ 3פיצול יח"ד ל-2 יח"ד במבנה בן 6 יח"ד
חיפהקרית אתאישות כללית06/ המ/ 17הארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת.כ/ 246 קרית אתא
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 002/ 3הקמת מבה של 6 יח"ד בן 4 קומות
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 006/ 3הנחת קו מים באורך של 506 ק"מ
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 030/ 3תכנית שינויים למבנה המשמש למסחר
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 033/ 3תוספת 3 יח"ד ב- 2 קומות
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 048/ 3תוספת למבנה קיים הכולל: ממ"ד מחסן מגורים בקומת קרקע ובעלית הגג
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 053/ 3סופת חניה מקורה, הכוללת 2 קומות +גג רעפים
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 054/ 3הפרדת יח"ד ל-2 יח"ד
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 069/ 3תוספת לבניה קיימת מבנה משותף
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 103/ 3תוספת בית אבות סעודי מעל מבנה בן 4 קומות הכולל שירותי בריאות ובנק
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה07/ 122/ 3פרוש סעיף בתכנית כ/222 - חניון תת קרקעי
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 130/ 3פיצול יח"ד דו קומתית ל- 2 יח"ד בבית משותף בן 10 יח"ד- נוף הכרמל 44, ק. אתא
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 134/ 3סגירת קטע מגבולות המגרש/ חלקה באמצעות גדר בנויה - מיקום הגדר
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 138/ 3תשריט איחוד וחלוקה חל/335 - הקמת בית מגורים הכולל 7 יח"ד, רח' הרצל 2, ק. אתא
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 165/ 3תוספת יח"ד אחד בבית משותף כולל הקלה
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 204/ 3תמ"א 32ג - בנית מיכלי גפ"מ מוטמנים
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 216/ 3בקשה לבית פרטי חד משפחתי (בניה חדשה) רח' שפרינצק 12, ק. אתא
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 218/ 3הקמת בית משותף הכולל 4 דירות קוטג'. רח' חנקין 45, קרית אתא
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 221/ 3מבנה עזר בלובי
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 245/ 3שינוי חלוקת שטחי בניה והגדלת צפיפות כ/מק/479 רח' התאנים 29, ק. אתא
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 249/ 3תוספת בניה
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 250/ 3גבעת טל, קרית אתא - בניה חדשה
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 314/ 3בקשה להתר- הריסת מבנים קיימים והקמת 2 מבני מגורים- השומר 23 ק. אתא
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 9004/ 3תביעת פיצויים מתכנית כ/150 ח קרית אתא - שלמה וניצה צור
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 9005/ 3תביעת פיצויים מתכנית כ/150/ח קרית אתא - בהט עמליה
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 9011/ 3תביעת פיצויים מתכנית כ/155 ג' קרית אתא - מאפיית דוידוביץ בע"מ