תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143תכנית מפורטת מושב משואות יצחק.30/11/1972
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 1שינוי לתכנית מפורטת מושב משואות יצחק30/11/1987
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 1/ אקביעת יעודי קרקע03/11/1987
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 2תחנת תדלוק משואות יצחק15/12/1994
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 3משואות יצחק15/02/1996
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 4מושב משואות יצחק09/03/2000
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 5מוסד קהילתי- מושב משואות יצחק09/11/1999
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 6קביעת שטח לאזור תעשיה - משואות יצחק10/11/2002
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 7משואות יצחק - חלוקת מגרשים01/06/2010
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 8הגדלת אזור תעשיה - משאות יצחק - שקמים13/10/2009
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 125בקשה לשימוש חורג למפעל לייצור חדרי בטחון
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ מק/ 2053אזור תעשיה - משואות יצחק
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכניתד/ 804תכנית מפורטת לישוב משואות יצחק30/11/1972
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 08/ 6084סירוב מתן היתר לתוספת מבנים למרכז מזון ללא חתימת ממ"י