תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 2ביטול קטע ואדי לאחר הסדרתו24/10/1991
דרוםשקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 3מושב סגולה30/12/1993
דרוםשקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 4הסדרת דרך מושב סגולה
דרוםשקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 5הוספת מגרש לאזור מגורים א' משק מס' 40 חלקה 8 מושב סגולה12/06/2001
דרוםשקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 6הרחבה ב' - מושב סגולה - 29 יח"ד
דרוםשקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 7פיצול נחלה מס' 8 - מושב סגולה
דרוםשקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 8מושב סגולה - חלקות 13, 34
דרוםשקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 106שימוש חורג ממחסן חקלאי למחסן למכירת רהיטים
דרוםשקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 112בקשה לשימוש חורג להצבת מבנים ניידים למגורי עובדים
דרוםשקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 133בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי למסעדה
דרוםשקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 134בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי למיון פרחים ובקרקע חקלאית לבנין מסחרי בית קפה
דרוםשקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 145בקשה לשימוש חורג להקמת חממה למכירת צמחים מושב סגולה
דרוםשקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 95שימוש חורג במבנה חקלאי למזנון
דרוםשקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ מפ/ 1003מתקן פוטו וולטאי מושב סגולה
דרוםשקמים, יואב, סגולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 02/ 6022היתר לבנית מרתף לבית
דרוםשקמים, יואב, סגולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 07/ 6108בקשה לאישור שימוש חורג למסעדה בשטח חקלאי