תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113שינוי גבולות חלקות06/05/1982
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113/ 1התאמת שטחים לצרכים שונים06/05/1982
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113/ 2שטח בנוי23/06/1985
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113/ 4שינוי לתכנית מפורטת - אזור תעשיה קיבוץ גת
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113/ 6בית ספר אזורי קיבוץ גת31/08/1995
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113/ 7קיבוץ גת10/04/1997
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113/ 9"הקיבוץ המתחדש" - קיבוץ גת
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ מק/ 2090קיבוץ גת - איחוד וחלוקת מגרשים
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכניתתממ/ 4/ 14/ 50תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 50 אזור תעשיה מקומי גת21/11/2004