תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123תכנית מפורטת מושב תלמי יפה23/11/1973
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123/ 1קביעת אזורים למגורים01/07/1982
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123/ 2שיוי יעוד מש.פ.צ. לשטח למבני ציבור. כביש שרות23/02/1984
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123/ 3שינוי תוואי דרך. שינוי מאזור מלאכה לתעשיה.28/01/1988
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123/ 4הרחבת מושב תלמי יפה17/12/2000
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123/ 5חלוקה למגרשים בשטח המגורים הבנוי - מושב תלמי יפה06/08/2003
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123/ 6תלמי יפה - הרחבה ב'26/06/2008
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ מפ/ 1008מתקן פוטו- וולטאי תלמי יפה26/11/2012
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ מק/ 2086מושב תלמי יפה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ מק/ 2096תלמי יפה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכניתד/ 197ישוב תלמי-יפה10/11/1955
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכניתד/ 818תלמי יפה23/11/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכניתע/ 56ישוב תלמי-יפה10/11/1955
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשק/ 06/ 6056התנגדות לתכנית להקמת מבנה שנאים בשצ"פ
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 07/ 6069בקשה לבניית בית מגורים בתוספת חצר אנגלית
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 11/ 6047דרישה להכליל חלל גג מעל 1.80 מ' גובה , בחישוב שטחים כחלק מזכויות הבנייה