תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, יואב, בית נירתוכנית6/ 02/ 142/ 1תכנית מתאר לקיבוץ בית ניר29/05/1986
דרוםשקמים, יואב, בית נירתוכנית6/ 03/ 142בית עלמין10/03/1985
דרוםשקמים, יואב, בית נירתוכנית6/ 03/ 142/ 3קיבוץ בית ניר21/06/2004
דרוםשקמים, יואב, בית נירתוכנית6/ 03/ 142/ 4הסדרת מגרשים - קיבוץ בית ניר18/08/2008
דרוםשקמים, יואב, בית נירתוכנית6/ 03/ 142/ 5שטח לגדר בטחון קיבוץ בית ניר
דרוםשקמים, יואב, בית נירתוכנית6/ מק/ 2088בית ניר