תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 02/ 234/ 26שכונה קהילתית ודיור מוגן - קיבוץ ניצנים23/09/2004
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 02/ 234/ 26/ אדיור מוגן - קיבוץ ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152תכנית מפורטת קיבוץ ניצנים16/11/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 2שינוי לתכנית מפורטת- קיבוץ ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 3תכנית מפורטת של הקיבוץ13/08/1989
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 6אזור מגורים - קיבוץ ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 7מוקד משולב ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 8מאגר ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 9ניצנים - אזור ספורט, תעסוקה ומבני משק
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 160תכנית מפורטת כפר הנוער - ניצנים.27/04/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 160/ 1תיקון לתכנית מפורטת כפר נוער ניצנים09/06/1974
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 160/ 5בית ספר שדה שקמים08/02/2001
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 179מטעי רסקו ליד קיבוץ ניצנים13/02/1969
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 245פארק ניצנים (קטע מחצבה)25/10/1990
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 278קטע מחוף ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 128בקשה לשימוש חורג למגורים לעובדים זרים - קיבוץ ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 139שימוש חורג בקרקע חקלאית להקמת מגרש כדורגל - קיבוץ ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ מק/ 2051תחנת תדלוק - קיבוץ ניצנים13/08/2006
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 02/ 6080בקשה לשימור מבנה הסטורי ה"ארמון" (שיקום).
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 07/ 6100בקשה להצבת גדר בטיחותית לתיחום קרקע בניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20080112בקשה לשימוש חורג למתקנים זמניים לפסטיבל בומבמלה.
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20090233שימוש חורג בומבמלה בחוף ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20100014שימוש חורג לארועי בומבמלה 2010.