תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 263תחנת דלק חוות הירשברג.
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201תכנית מפורטת מושב לכיש19/12/1957
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 1שינוי יעוד מאזור פתוח לאזור ספורט.
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 10מושב לכיש16/11/2003
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 12מגרש 61 מושב לכיש24/03/2010
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 14חלוקת שטח ושינוי יעוד למגרש מגורים א' - מושב לכיש
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 15משק מס' 1 מושב לכיש
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 2תיקון לתכנית מפורטת- מושב לכיש
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 3ישוב לכיש12/01/1988
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 4תוספת 46 יחידות דיור26/03/1989
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 5שינוי בהנחיות בניה - מושב לכיש25/05/1995
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 6מושב לכיש - שינויים והסדרת יעודי קרקע09/07/1998
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 7חלוקת משנה של חלקה 46 - מושב לכיש12/07/2000
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 8הרחבת מושב לכיש03/02/2000
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 9מושב לכיש - חלקה 46 מגרש 6917/01/2000
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 205קו איתן מפעל לכיש24/05/1956
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 246גן לאומי לכיש14/11/1991
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 261חוות לולים - מושב לכיש
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 262סיירי לכיש
דרוםשקמים, לכישבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 118בקשה לשימוש חורג להקמת מחסן לתיקון ומכירת ציוד חקלאי
דרוםשקמים, לכישבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 143בקשה לשימוש חורג להצבת 4 קרוואנים לעובדים זרים במושב לכיש.
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ מק/ 2011איחוד וחלוקת מגרשים09/11/1999
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ מק/ 2026נחלה 17 - מושב לכיש23/04/2002
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ מק/ 2039מגרש 40 - מושב לכיש
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ מק/ 2081מגרש 31 - מושב לכיש
דרוםשקמים, לכישתוכניתד/ 389שינוי יעוד מציבורי פתוח למוסדות ציבור21/06/1973
דרוםשקמים, לכישערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 10/ 6093סירוב הועדה לדון במתן היתר ללול במושב לכיש
דרוםשקמים, לכישערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 11/ 6038בקשה להיתר ללולים במושב לכיש (בדיעבד)
דרוםשקמים, לכישבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20080561הקמת מתקן עמוד חשמל קיים.
דרוםשקמים, לכישבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20080943הקמת מתקן שידור קטן.