תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ 03/ 111/ 1איחוד חלקות קיימות וחלוקה מחדש.27/07/1980
דרוםשקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ 03/ 111/ 2שינוי יעוד מחקלאי לאזור מגורים16/11/1984
דרוםשקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ 03/ 111/ 3קיבוץ רבדים - יעוד שטח לתעשיה ולתיירות12/06/1994
דרוםשקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ 03/ 111/ 5אזור תעשיה - קיבוץ רבדים11/04/2000
דרוםשקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ 03/ 111/ 6קיבוץ רבדים כולל שכונה קהילתית09/11/2004
דרוםשקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ 03/ 111/ 7קיבוץ רבדים - מלונאות
דרוםשקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ 03/ 111/ 8אזור תעשיה רבדים
דרוםשקמים, יואב, רבדיםבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 101בקשה לשימוש חורג מבנה אריזה תשומות חקלאיות
דרוםשקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ מק/ 2106קיבוץ רבדים03/03/2008
דרוםשקמים, יואב, רבדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 10/ 86036ערעור על גובה היטל השבחה עבור שימוש חורג למטבח בקיבוץ