תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהערר על החלטת ולקחש"פ11/ חש/ 2ערר על החלטה ועדה מחוזית דרום בתכנית 6/ מק/ 2128 - ברכיה תחנת תדלוק
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהערר על החלטת ולקחש"פ11/ חש/ 3ערר על החלטה וולקחש"פ בתכנית 6/ מק/ 2128 - ברכיה,
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 02/ 234/ 18אזור ארועים- מושב ברכיה30/03/2000
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 02/ 234/ 7מושב ברכיה- אזור תעשיה30/01/1997
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 170מושב ברכיה23/11/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 170/ 1שינוי מאזור חקלאי לציבורי - מקלטים17/05/1984
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 170/ 2/ אאיתור מגרש מיוחד לתחנת דלק17/02/1983
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 170/ 3שינוי במספר יח"ד - מושב ברכיה13/06/1991
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 170/ 4מגרש 176 - מושב ברכיה09/12/2008
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 170/ 5ישיבת חכמת רחמים - מושב ברכיה - שקמים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 170/ 6מגרשים 167, 173 מושב ברכיה05/08/2010
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 237/ 3תחנת דלק - גוש 255830/07/1989
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 244תכנית מפורטת לתחנת תדלוק - ברכיה01/07/1990
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 108בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי לנגריה ולמחסן עצים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 113שימוש חורג בקרקע חקלאית להקמת מרכז תורני " חכמת רחמים"
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 127שימוש חורג בשטח שיעודו חקלאי לחניה עבור גן אירועים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ מפ/ 1002מתקן פוטו וולטאי מושב ברכיה25/03/2012
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ מק/ 2069מושב ברכיה מספר 122 כהן דב ושולה20/07/2006
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ מק/ 2128תחנת תדלוק
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכניתד/ 244/ בתכנית מפורטת לבית עלמין ברכיה - הודיה11/11/1965
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכניתע/ 51מושב עובדים29/05/1952
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 05/ 6085תוכנית לאיחוד וחלוקה מחדש של 2 חלקות