תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 02/ 234/ 14הקמת אזור אכסון ותיירות טבע - חוף זיקים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 02/ 234/ 32שמורת טבע חולות זיקים26/01/2011
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 02/ 234/ 45מתחם לחקלאות ימית חולות זיקים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 02/ 234/ 49מחנה צבאי זיקים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 03/ 120/ 1קיבוץ זיקים24/08/1978
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 03/ 120/ 2ביטול ואיחוד חלקות וחלוקתן מחדש05/10/1979
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 03/ 120/ 3יעוד שטח לחוף רחצה זיקים07/01/1982
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 03/ 120/ 4שינוי גבולות חלקות18/03/1982
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 03/ 120/ 6הרחבת אזור מגורים - קיבוץ זיקים07/07/2005
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 03/ 120/ 9תוספת זכויות בניה במגרש 61 קיבוץ זיקים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ מק/ 2028הקטנת גודל מגרש מינימלית10/07/2001
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ מק/ 2113קיבוץ זיקים09/09/2008