תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 006דחית התנגדות להרחבת קומת קרקע ותוספת קומה ליח"דד בבית מגורים חד משפחתי
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 077/ 3ערר על דחית תביעת פיצויים לפי ס' 197 עקב תכנית טב/ 92
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 147/ 3ערר על דחית בקשה לאישור מצב סופי לבית חדש
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 154/ 3ערר על דחית בקשה לדרך גישה לרכב
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה02/ 171/ 3ערר על דחית התנגדות לתכונית איחוד וחלוקה טב/ מק/ 228
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה02/ 172/ 3ערר על דחית התנגדות לתכונית איחוד וחלוקה טב/ מק/ 228
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 225/ 3ערר על דחית בקשה לתוספת בני הוגשר גישה במפלס הכביש.
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 226/ 3ערר על דחית בקשה לגשר גישה
חיפהקרית טבעוןישות כללית03/ המ/ 12הקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית טב/ 123 טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 110/ 3התנגדות לבניתתוספת ליח"ד כחלק מבית מגורים
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 229/ 3לגליזציה דרך גישה ו 2 חניות
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 320/ 3הקמת מתקן קשר
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 371/ 3שימוש חורג לחדר כושר באזור מגורים
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 046/ 3דחיית בקשה למתן היתר בנייה להוספת אנטנות לתורן תקשורת קיים בהיתר
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 076/ 3ערר על אישור בדיעבד לתוספות בנייה שונות בבית אבות בן שני מבנים
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 085/ 3ערר על אישור בקשה למתן אישור בדיעבד לתוספות בנייה שונות בבית אבות בן שני מבנים
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 116/ 3בקשה לאישורלבנית פרגולה מעץ, מחסן פח וקיר
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 242/ 3דחיית התנגדות למתן אישור לשימוש חורג למספרה
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 276/ 3בקשה לאישור סלילת כביש כורכר
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 337/ 3בקשה למתן היתר למרכז מסחרי שכונתי בן שתי קומות וקומת תת קרקעית לחניה
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 051/ 3תוספת בניה לשני מבנים דו קומתיים
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 052/ 3אישור תוספת בניה לשני מבנים דו קומתיים
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 125/ 3בקשה למתן היתר בניה לבנית גג רעפים חדש ע"ג גג בטון קיים ביח"ד
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 156/ 3בקשה למתן אישור ללגליזציה לשינוי בבית מגורים חד משפחתי
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 230/ 3קו בנין צידי
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 240/ 3הרחבת יח"ד פינתית בקומה א' בבית מגורים משותף בן 8 יח"ד
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 266/ 3בקשה להיתר בנית בית מגורים בן קומה אחת תוך קבלת פתור מהקמת חניה ע"י תשלום כופר
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 293/ 3בקשה למתן אישור לבנית תוספת ביח"ד קדמית בקומת קרקע בבית מגורים
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 298/ 3בקשה לאישור מבנה יביל כבית מגורים חד משפחתי על גבי קומת עמודים
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 305/ 3תשריט חלוקה חל/473
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 327/ 3אישור לתוספת ממ"דים ולגליזציה לתוספת בשני מבנים קיימים דו קומתיים
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 329/ 3אישור לתוספת ממ"דים ולגליזציה לתוספות בשני מבנים קיימים דו קומתיים
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 016/ 3בקשה למתן אישור למילוי חפירה ופיתוח שטח כולל
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה07/ 086/ 3שינוי מספר יחידות דיור לתכנית טב/253
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 104/ 3תוכנית שינויים לבית חד משפחתי
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 157/ 3לגליזציה לשימוש חורג ממגורים לספא בבית דו-משפחתי
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 035/ 3בניית בית דו משפחתי תוך התנגדות השכנים גובלים בנכס, הרותם 23, ק. טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 044/ 3בקשה להקמת אתר תקשורת פלאפון על גבי בריכת המים - רח' יצחק רבין קרית טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 050/ 3הזזת הרמפה ופגיעה במדרגות מגרש גובל, אלונים 8 קרית טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 080/ 3בקשה לתוספת ממ"ד ב- 2 מבנים. רח' כלניות 6, ק. טבעון (יחד עם 081/08)
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 081/ 3בקשה לתוספת ממדים ולגטימציה. אורנים 19, קרית טבעון.
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 105/ 3חידוש בקשה לבניית בית מגורים דו משפחתי, דו קומתי , רמז 16/1 ק. טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 124/ 3בקשה לשיפוץ והרחבת בית אבות קיים בין 2 קומות. רח' קק"ל 76, קרית טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 230/ 3התנגדות לבנית בית חדש 2 קומות וקומת חניה, אלון יגאל 24 קרית טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 296/ 3בקשה להקלה בגובה מבנה וגובה החניה , שכון אלה 3/2 קרית טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 087/ 3אישור תשריט חלוקה חל/473 תוך התנגדות שכן, קק"ל 58 קרית טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 123/ 3סגירת קומת עמודים ובנית בריכת שחי. רחוב צפרונים 29, ק. טבעון. (משפ' גורן)
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 164/ 3בקשה למתן היתר לשינויים ותוספת שטח. רחוב מרדכי 44/2 ק. טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 170/ 3בניה בית חד משפחתי +בריכת שחיה. רח' רבין יצחק 34, קרית טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 173/ 3בקשה לשינויים ותוספת שטח עיקרי תוך התנגדות שותפים לנכס, מרדכי 44 ק. טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 244/ 3הקמת בית מגורים דו משפחתי בן שני קומות וקומת מרתף. רח' צבעוני, ק. טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 289/ 3בקשה למתן היתר לתוספת ממ"ד. רח' רמז 21, קרית טבעון. (משפ' סטרולוביץ)
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 393/ 3התנגדות למחיצת עץ 2.4 מ' בקומה שניה, יגאל אלון 29 ק. טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 405/ 3ערר על דחיית התנגדות רמז 21 טבעון סטרולוביץ בית תלת משפחתי
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 023/ 3התנגדות לאישור תכנית הריסות ולגליזציה למבנים קיימים, אורנים 19 קגרית טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 025/ 3התנגדות לתכנית הריסות והתאמות ללגליזציה למבנים קיימים, אורנים 19 ק.טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 045/ 3ערר על דחיית התנגדות לבקשה להקלה בגובה בניין זילבר באנסיי י. שדה 28 ק. טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 050/ 3ערר על דחיית בקשה לאישור מצב סופי חלף שאולי קק"ל 65 טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 051/ 3ערר על דחיית בקשה לשפוץ בית אבות קק"ל 76 טבעון גורביץ ורדי
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 150/ 3בקשה למתן היתר לתכנית. רח' רקפות 8, קרית טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 230/ 3בקשה לבנית מית מגורים חד משפחתי. רח' מעלה אבשלום 14/2, קרית טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 253/ 3התנגדות לתוספת שטח עיקרי ושיפור מיגון, יזרעאל 6 טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 303/ 3חלוקת חלקה, רח' אלונים 40 קרית טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 318/ 3הקלה מתכנית בבינוי מרתף רח' יצחק שדה 28 ק.טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 340/ 3התנגדות להקמת ממ"ד בבית דו משפחתי, סנש חנה 20 קרית טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 388/ 3התנגדות ללגליזציה להקלה של 8 מ"ר כחלק מהיחידה הקיימת, יהודה הנשיא 15 טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8040/ 3היטל השבחה מתכנית טב/150/א - יותם שטרם, קרית טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 128/ 3הריסת מבנה קיים ובניית בית 4 משפחתי, תוך התנגדות שכנים, אלונים 13 ק. טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 131/ 3;בקשה לתוספת שטח וממ"ד ליח"ד בבית משותף, כצנתסון 11 קרית טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 148/ 3תוספת עליית גג הכוללת בניית גשר ושינויים פנימיים.הגפן 3/1א קרית טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 239/ 3התנגדות ללגיטימציה לבית לתלת משפחתי, מסד סגור, חדר מכונות, אורנים 19ק. טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה11/ 380/ 3הקלה עבור חלוקת חלקה בדרך של זיקת הנאה רח' הכרמל 27 קרית טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 391/ 3בניית פרגולת עץ והקלה לציפוי הקיר בטיח.רח' קק"ל 46/1 קרית טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 410/ 3בקשה לתוספת חדר, מרפסת ולגליזציה לחניה מקורה, מרווה 8 ק. טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 420/ 3אי מתן החלטה רח' הצבעוני 37 קרית טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 002/ 3שימוש חורג ממגורים למשרדים רח' קק"ל 3/1 קרית טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 042/ 3היתר לבית אבות קיים ותוספת בנייה חדשה עבור 47 חוסים סה"כ.רח' קק"ל 76 קרית טבעו
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 088/ 3בניית קיר חוצה ביח"ד בבית מגורים משותף רח' קק"ל 40/1 קרית טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 103/ 3בניית קיר חוצה ביח"ד בבית מגורים משותף.רח' קק"ל 40/1 ק.טבעון
חיפהקרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 129/ 3תוספת שטח עיקרי וממ"ד ליח"ד כחלק מבית קיים.רח' אלון יגאל 31/1 ק.טבעון
חיפהקרית טבעוןבקשה ועדה מקומית175/ 24/ 13הרשות לשמירת הטבע- לגיטמציה לבניין קיים
חיפהקרית טבעוןבקשה ועדה מקומית176/ 24/ 13שימוש חורג לגן ילדים
חיפהקרית טבעוןתוכניתג/ 1079/ באזור למבני ציבור וספורט בפי-נר23/09/1986
חיפהקרית טבעוןתוכניתג/ 403מפעל החסכון לקרית טבעון02/02/1961
חיפהקרית טבעוןתוכניתג/ 421גבעת בית הספר התיכון, קרית טבעון25/01/1962
חיפהקרית טבעוןתוכניתג/ 427קרית עמל גוש 1059119/07/1962
חיפהקרית טבעוןתוכניתג/ 448שמורת טבע (צפנית מטבעון)19/07/1962
חיפהקרית טבעוןתוכניתג/ 469שנוי תואי דרך לאילה11/01/1962
חיפהקרית טבעוןתוכניתג/ 476שנוי יעוד בחלקה ,51 גוש 10592, קרית טבעון22/03/1962
חיפהקרית טבעוןתוכניתג/ 486שנוי יעוד שטחים בגושים 10590,10591,10591,10607 10478 בטבעון06/09/1962
חיפהקרית טבעוןתוכניתג/ 494שנוי יעוד ממגרש לבנין צבורי למגרש לבנין צבורי בעל אופי מסחרי, טבעון12/07/1962
חיפהקרית טבעוןתוכניתג/ 499שנוי יעוד משטח מסחרי לשטח צבורי בגוש 10591 קרית טבעון24/01/1963
חיפהקרית טבעוןתוכניתג/ 542שינוי היעוד בגוש 10607 חלקה 104, להקמת מרכז אזרחי בקרית טבעון07/05/1964
חיפהקרית טבעוןתוכניתג/ 593שנוי ייעוד בחלק מחלקה 18 בגוש 17174
חיפהקרית טבעוןתוכניתג/ 627שינוי יעוד לשטח חניון, קרית טבעון
חיפהקרית טבעוןתוכניתג/ 638שינוי סיווג חלקות 72, 73 בגוש 10607 בקרית טבעון09/10/1969
חיפהקרית טבעוןתוכניתג/ 638/ בשינוי לתכנית מפורטת ג / 638 גוש 10607 חלקה 73 א' בקרית טבעון07/10/1976
חיפהקרית טבעוןתוכניתג/ 639שינוי סיווג ח' 452 (חלק)בגוש 10607 בקרית טבעון25/06/1970
חיפהקרית טבעוןתוכניתג/ 670יעוד מגרש לצרכי בית-כנסת ומקוה19/08/1971
חיפהקרית טבעוןתוכניתג/ 684מרכזת טלפונים ודאר, קרית טבעון15/10/1971