תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 02/ 221תכנית מתאר27/08/1981
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 02/ 234/ 21מרכז אזרחי מחסום ארז
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 02/ 234/ 36שמורת טבע נתיב העשרה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 03/ 228תיחום שטח פיתוח, קביעת יעודים, התווית דרכים10/02/1982
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 03/ 228/ 1נתיב העשרה - תוספת 70 יחידות דיור22/06/1995
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 03/ 228/ 2מושב נתיב העשרה - הרחבת חלקות קיימות04/11/2009
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 03/ 247בית עלמין - נתיב העשרה23/06/1994
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ מק/ 2042מושב נתיב העשרה25/12/2003
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ מק/ 2154נתיב השערה - מגרש 152
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ מק/ 2165מגרש 124 נתיב העשרה