תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 02/ 234/ 10שינוי לתכנית מתאר - חניון דרך צ.ו.ק.12/09/1996
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 02/ 234/ 20מפגש יד מרדכי15/11/2005
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 02/ 234/ 39יער יד מרדכי29/08/2010
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 02/ 234/ 5שינוי לתכנית מיתאר חוף אשקלון- שער הנגב- גבים יד מורדכי27/08/1995
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 03/ 121/ 2חניון דרך03/11/1987
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 03/ 151תכנית מפורטת קיבוץ יד מרדכי12/05/1975
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 03/ 151/ 1ביטול ואיחוד חלקות ופיתוח השטח05/10/1979
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 03/ 151/ 2שינוי יעוד מתעשיה לדרך וממבני ציבור לתעשיה ומ28/07/1983
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 03/ 151/ 3שרותי דרך16/11/1984
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 03/ 151/ 4שינוי משטח חקלאי לשטח לבניני ציבור ולדרך - מוסד חינוכי שקמה02/01/1992
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 03/ 151/ 5שכונת הנחל יד מרדכי (מס' קודם 6/ מק/ 2131)
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ מק/ 2131קיבוץ יד מרדכי
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 10/ 6074התנגדות להקמת תחנת תדלוק בחניון דרך צוק "החושה"