תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ 02/ 104/ 5תוואי דרך למחנה צבאי בית גוברין
דרוםשקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ 03/ 113/ 5מפעל גניר - אזור תעשיה12/02/1995
דרוםשקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ 03/ 131/ 1כביש 35 - קטע פלוגות קרית גת04/05/1997
דרוםשקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ 03/ 180מרכז אזורי מנוחה, נחלה, סגולה25/03/1965
דרוםשקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ 03/ 180/ 1מרכז מנס - ורדון15/04/1990
דרוםשקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ 03/ 180/ 2מרכז מנ"ס11/12/1994
דרוםשקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ 03/ 180/ 4מגרש 63 א' - ורדון
דרוםשקמים, יואב, ורדוןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 85בית אריזה לתוצרת חקלאית
דרוםשקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ במ/ 165הרוחבת מרכז שפירא- עין צורים-"אחוזת אתרוג"07/07/1994