תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםרמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית10/ 02/ 100תכנית מתאר תמר21/07/1983
דרוםרמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית10/ 02/ 100/ 12שינוי לתכנית מיתאר - אזור כריה חתרורים14/11/1991
דרוםרמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית10/ 02/ 100/ 13איזור תיירות עין בוקק03/12/1995
דרוםרמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית10/ 02/ 100/ 14צפון חמי זוהר18/06/1996
דרוםרמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית10/ 02/ 100/ 19תחנת טרנספורמציה - מצדה16/01/1994
דרוםרמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית10/ 02/ 100/ 27תחנת ממסר במישור רותם15/12/1994
דרוםרמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית10/ 03/ 168/ 2הרחבת אתר להטמנת אשפה - מועצה אזורית תמר
דרוםרמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית20/ 02/ 101תכנית מיתאר רמת נגב
דרוםרמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית20/ מפ/ 1002מתקן פוטו וולטאי ניצנה30/05/2012