תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםרמת נגב, מדרשת בן גוריוןתוכנית20/ 02/ 120/ 7מדרשת בן גוריון בשדה בוקר
דרוםרמת נגב, מדרשת בן גוריוןתוכנית20/ מק/ 3037בית ספר צין מדרשת בן גוריון